Bouwcontrol Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne  085-0188 488

Search

DIRECT CONTACT 085-0188 488

Bouwcontrol Nederland is een gecertificeerd en onafhankelijk, betrouwbaar bouwtechnisch bureau dat zich toelegt op het managen van bedrijven en particulieren in het kader van energie- en milieuzorg alsmede bouwkundige inspecties. Deze sectoren kennen diverse disciplines met een onderscheidenlijk wettelijk verschillende kaders.

Wie rekening wil houden met het milieu heeft het niet altijd even makkelijk. Door nieuwe ontwikkelingen, verschillen van inzicht alsmede voortdurend nieuwe wettelijke maatregelen hebben professionals en consumenten regelmatig te maken met tegenstrijdige informatie over de milieugevolgen van hun handelingen e/o aankopen. Denk bijvoorbeeld aan de discussies over de milieugevolgen van Co2-uitstoot, inkoop van energie, de problematiek van gevaarlijk afval en recycling van reststoffen. Bouwcontrol Nederland is in deze zee van milieu-informatie en wettelijke kaders een betrouwbare partner waar de professional en consument op kan vertrouwen.  Onze landelijk gecertificeerde EPA adviseurs dragen zorg voor een betrouwbaar en goed Energie Prestatie Advies (EPA).

Beheerders van gebouwen alsmede Verenigingen van Eigenaren  (VvE) en Woningbouwbedrijven hebben te maken met onderhoud en veiligheid van onroerende goed. Door de met zorg opgebouwde expertise van Bouwcontrol Nederland, kunnen wij behulpzaam zijn bij het meten van de conditie van het gebouw (de conditiemeting) en het opstellen van een meerjarenonderhoudsplanning (gebouwenboek), Algemene Bouwkundige Keuringen (AWK).

De expertise van Bouwcontrol Nederland  is zowel nationaal als internationaal inzetbaar voor kleine en middelgrote bedrijven en particulieren. Met ons landelijk netwerk van EPA-adviseurs zijn wij in staat binnen 24 uur een afspraak te maken en binnen 5 werkdagen de cliënt te bezoeken. Een cliënt is bij Bouwcontrol Nederland altijd verzekerd van een op de eigen situatie toegesneden advies en oplossing.

BouwControl Nederland is gecertificeerd conform het KOMO®-procescertificaat voor Energieprestatie.

Voor verdere informatie neemt u contact op met ons hoofdkantoor, te bereiken via tel. 0493-381581

Gegevens:
BouwControl Nederland
Industrieweg 12J
5753 PC, Deurne

KvK nr. 54577195