Bouwcontrol Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne  085-0188 488

Search

DIRECT CONTACT 085-0188 488

De NEN 3140-inspectie is de uitvoering van verschillende wetten op grond waarvan eisen worden gesteld aan de bestaande elektrotechnische installaties en elektrische arbiedsmiddelen. De belangrijkste van deze wetten zijn de Arbowet, de Woningwet en de Warenwet. Arbowet is vooral gericht op de veiligheid van werknemers; de Woningwet focust op de veiligheid van alle gebruikers van bouwwerken en installaties en de Warenwet ten slotte betreft de veiligheid van gebruikers van producten.

De Arbowet ziet erop toe dat een veilig gebruik van de elektrotechnische installaties is gewaarborgd. Hiertoe moeten de installaties op de juiste manier zijn ontworpen, ingericht, aangelegd en onderhouden. Volgens de Arbobeleidsregels wordt hieraan voldaan wanneer de installaties en het gebruik ervan aan de NEN 3840, NEN 3140 en NEN 1010 deel 6-normen voldoen.

Volgens de Woningwet moeten bestaande elektrotechnische installaties voldoen aan alle veiligheidseisen voor bestaande bouw, zoals vastgelegd in het Bouwbesluit. Wettelijk gezien is de eigenaar van een gebouw zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van het gebouw. Op grond van de Woningwet  is sinds 2008 echter de gebruiker van het gebouw verplicht ten minste eenmaal per jaar de noodverlichtingsinstallatie op adequate wijze te (laten) controleren én onderhouden. Verder is het verstandig als de gebruiker de elektrische installaties periodiek laat inspecteren, zodat een veilige werkomgeving gewaarborgd wordt.

Op grond van de Warenwet moeten elektrotechnische producten voldoen aan eisen van veiligheid, waarbij voor de meeste elektrotechnische producten de eisen zijn vastgelegd in het Warenwetbesluit elektrotechnische producten (bron: CvT 2009). Om aan deze wetgeving te voldoen, kunt u het inspectiehoofdstuk uit de NEN 3140-norm hanteren.

Veel verzekeraars eisen in hun polisvoorwaarden dat elektrotechnische installaties en elektrische arbeidsmiddelen voldoen aan bovengenoemde normen. Wanneer hieraan niet wordt voldaan, kunnen in geval van brand of bij schade bepaalde zaken niet worden vergoed, met alle gevolgen van dien. Zorg daarom voor een goede inspectie en beheer. Bouwcontrol Nederland is u hierbij graag van dienst.

Onze inspecteurs voeren de veiligheidsinspecties uit conform een door Dekra, Uneto-VNI en de Arbeidsinspectie opgesteld kwaliteitsborgingsysteem genaamd ‘Criteria voor Toezicht’. Hierdoor bent u verzekerd van een zorgvuldige, uniforme inspectie en rapportage. De inspectie is uitgevoerd op basis van:

NEN 1010: 2007 + c1: 2008
NEN 3140: 2011
NPR 8040-1
NEN-EN-IEC 60439
Overige van toepassing zijnde productnormen

Vraag nu een offerte aan.