Bouwcontrol Nederland - specialist in energiebesparing en gecertificeerd adviseur

Wij voorzien een kantoor, bedrijf, winkel of woning van een verplicht energielabel.
Industrieweg 12J, 5753 PC Deurne  085-0188 488

Search

DIRECT CONTACT 085-0188 488

In de NEN1010-norm is vastgelegd dat elektrische installaties niet alleen na de eerste aanleg, maar ook bij een belangrijke wijziging geïnspecteerd moet worden, voordat ze gebruikt mogen worden. NEN 1010 betreft een reeks Nederlandse veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties die gebruikt worden door de elektrotechnische installatiebranche. De NEN-normen betreffen geen wetten maar praktische richtlijnen/afspraken die voor en door de markt zelf zijn gemaakt. Deze afspraken bevatten onder andere de minimum veiligheidseisen waaraan laagspanningsinstallaties in de woningbouw, utiliteitsbouw en industrie moeten voldoen. 

De NEN 1010- norm is van toepassing op elektrische installaties van onder andere:

  • woningen en kantoren;
  • gebouwen en terreinen bedoeld voor openbare en industriële doeleinden;
  • ruimten en terreinen bestemd voor landbouw, veeteelt of tuinbouw;
  • geprefabriceerde gebouwen;
  • caravans, logiesverblijven en daarvoor bestemde terreinen;
  • bouwterreinen, tentoonstellingsinstallaties, kermisinstallaties en andere tijdelijke installaties;
  • jachthavens;
  • buitenverlichting.

NEN-normen zijn geen algemeen verbindende voorschriften. Gebruik van NEN 1010-norm wordt wel aanbevolen, onder meer via de Arbowet en het Bouwbesluit. Bij deze laatste kan de NEN1010-keuring bewijzen dat een installatie aan alle vastgestelde technische eisen voldoet om een bouwvergunning te krijgen. Ook bij grotere aanbestedingen speelt de NEN1010 een belangrijke rol, omdat hierbij vaak gekeken wordt naar Europese normen.

De inspecteurs van Bouwcontrol Nederland zijn van de nieuwste regelgeving op de hoogte en staan garant voor een nauwkeurige uitgevoerde NEN1010-inspectie. Deze wordt vaak uitgevoerd in combinatie met de NEN3410-inspectie.

V
raag nu uw offerte aan